Software ellende anno 2014 (deel 2)

Het beste besluit dat je kan nemen is soms om geen ICT project te willen doen. Naast het kinderdagverblijf, heeft nu ook de lokale gymnastiek vereniging problemen op ICT vlak.

ICT staat wel erg ver af van het primaire proces van dit soort organisaties. Ik voel wederom erg met hun mee.

Geacht lid,

Als vereniging zijn wij een overeenkomst aan gegaan voor de contributie-inning met het bedrijf DirectPay. De contributie-inning is gekoppeld aan de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt nu ook geautomatiseerd en is ingevoerd in het Epass systeem.

Bij de overgang naar het geautomatiseerde systeem zijn fouten bij het inlezen aan het licht gekomen, waardoor bij een aantal leden een verkeerd bedrag voor de contributie is geïncasseerd. Mutaties in de lessen cq lesuren bleken in de facturering te zijn meegenomen. De teveel geïnde contributie is echter niet als creditnota meegenomen in de automatische incasso. Inmiddels zijn de fouten in het systeem hersteld en wordt de teveel geïncasseerde contributie voor 10 juni door DirectPay teruggestort.

Het bestuur van Pro Patria betreurt de gang van zaken rondom de contributie-inning zeer en biedt haar excuses aan voor het ontstane ongemak.

We hebben er alle vertrouwen in dat de juiste gegevens nu in de systemen staan en dat de teveel geïnde contributie tijdig wordt teruggestort. Mochten er na 10 juni nog problemen zijn met de contributie-inning dan kunt u contact opnemen met ons.

Voorzitter

Pro Patria

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s