BBQ & Software improvements

Who would refuse an improvement? Don’t we just love magic wands, we wave them, and voila, instant better results. “You, you, you, you are now a team, good luck”. Or how about this one; let’s implement tool X, and make it a mandatory tool for everybody, that will surely improve our production. Yeah, like a tool will solve our problems…sigh. Jerry Weinberg mentioned this about tools; “Don’t kid yourself. Software users will find ways of not using software they don’t want to use”.

So how do we get better results? Forget about agile, scrum, lean, prince2, automation, etc. Try something easier: practice!

Let me use a hobby of mine as an example: BBQ. It takes great skill to master your BBQ. It takes countless hours of practicing. I’m sure you experienced a terrible bad BBQ meal; burned sate, dry chicken, tough steak, and a destroyed brisket. Most people struggle with their BBQ, because they don’t practice. So how do you practice with a BBQ? It’s so simple! Do a dry run. A dry run is a good practice to calibrate your BBQ, so you know what it is doing and how it reacts to changes (coal burn down, vent openings). No food needed, so it’s cheap, but the information value is high. Today I practice the low and slow cooking with the Snake Method, because I want to improve my skills.

Daniel Pink told us a little secret: People want to get better at what they do. It’s called Mastery. So let them practice.

Advertisements

Software ellende anno 2014 (deel 2)

Het beste besluit dat je kan nemen is soms om geen ICT project te willen doen. Naast het kinderdagverblijf, heeft nu ook de lokale gymnastiek vereniging problemen op ICT vlak.

ICT staat wel erg ver af van het primaire proces van dit soort organisaties. Ik voel wederom erg met hun mee.

Geacht lid,

Als vereniging zijn wij een overeenkomst aan gegaan voor de contributie-inning met het bedrijf DirectPay. De contributie-inning is gekoppeld aan de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt nu ook geautomatiseerd en is ingevoerd in het Epass systeem.

Bij de overgang naar het geautomatiseerde systeem zijn fouten bij het inlezen aan het licht gekomen, waardoor bij een aantal leden een verkeerd bedrag voor de contributie is geïncasseerd. Mutaties in de lessen cq lesuren bleken in de facturering te zijn meegenomen. De teveel geïnde contributie is echter niet als creditnota meegenomen in de automatische incasso. Inmiddels zijn de fouten in het systeem hersteld en wordt de teveel geïncasseerde contributie voor 10 juni door DirectPay teruggestort.

Het bestuur van Pro Patria betreurt de gang van zaken rondom de contributie-inning zeer en biedt haar excuses aan voor het ontstane ongemak.

We hebben er alle vertrouwen in dat de juiste gegevens nu in de systemen staan en dat de teveel geïnde contributie tijdig wordt teruggestort. Mochten er na 10 juni nog problemen zijn met de contributie-inning dan kunt u contact opnemen met ons.

Voorzitter

Pro Patria